Hoe werkt het? 

 

U zoekt een gastouder of wij zoeken een gastouder


Opa Bakkebaard vindt dat u het beste weet wie er goed voor uw kind kan zorgen. Daarom kunt u zelf een gastouder zoeken die bij u past. Die gastouder kan een professionele gastouder zijn maar ook een opa, een kennis of een buurvrouw.

Hoe vindt u een gastouder? Vertel aan buren en kennissen dat u opvang zoekt, zet een bericht op Facebook of Twitter, kijk eens op de website Oudermatch, gebruik de advertenties in huis-aan-huisbladen of hang een briefje in de winkel of op school.

Heeft u geen gastouder? Dan helpen wij graag met zoeken, dat doen we gratis en vrijblijvend. Vul daarvoor het formulier in. In de omgeving van Rotterdam, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem en Gouda hebben wij vaak direct een gastouder beschikbaar.

Wanneer u een kandidaat-gastouder hebt, maakt u een kennismakingsafspraak. U bespreekt elkaars wensen en u kijkt vooral of er een 'klik' is. Wij sturen u graag onze lijst met tips en aandachtpunten voor het gesprek.


Intakegesprek


Gaat het gesprek goed, dan maakt u een afspraak met Opa Bakkebaard voor het formele intakegesprek. Een medewerker van Opa Bakkebaard bezoekt u en de gastouder op het opvangadres en regelt alle formaliteiten in één keer. Het gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. In die tijd bespreken we de financiën, de contracten, hoe gastouderopvang werkt, de veiligheid en gezondheid tijdens de opvang en de hoe we zorgen voor een goede pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. 


Landelijk Register Kinderopvang


Is uw gastouder al geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kan de opvang meteen beginnen. Zo niet, dan zorgt Opa Bakkebaard voor de aanmelding bij de gemeente en daarmee de opname in het register. Let op! De gemeente mag hier twee maanden over doen, zorg dat u op tijd begint.


De opvang begint 


Wanneer de opvang begint adviseren wij uw kind eerst te laten wennen bij de gastouder. Dat is het beste voor het kind.
U krijgt natuurlijk te maken met de betalingen. Die gaan als volgt:

  1. U vraagt de Kinderopvangtoeslag aan met het programma op mijn.toeslagen.nl. Wij helpen u daar graag bij. 
  2. De Belastingdienst schrijft de toeslag naar u over.
  3. De oppas houdt via internet (of op papier) bij hoeveel uur opvang u gebruikt. Aan het eind van de maand krijgt u bericht hoeveel uur opvang u hebt gebruikt en hoeveel u moet betalen. U geeft akkoord. (Als u elke maand een vast aantal uren afneemt hoeft de gastouder de uren niet bij te houden.)
  4. U krijgt van Opa Bakkebaard de rekening voor de opvang.
  5. Nadat u betaalt, betalen wij de gastouder binnen vijf dagen.
  6. Aan het eind van het jaar krijgt u een jaaroverzicht.
  7. Als het jaaroverzicht anders is dan wat u aan de Belastingdienst Toeslagen hebt aangevraagd, geeft u een wijziging door. Hier kunnen wij ook bij helpen. De Belastingdienst rekent daarna met u af

Kort na de start van de opvang nemen wij contact op om te vragen hoe het gaat. Tijdens de opvang hebben wij regelmatig contact met u en de gastouder. Bij de gastouder komen we regelmatig op bezoek.


Wijzigingen 


​Verandert er iets? U verhuist, krijgt nog een kindje of een kind gaat naar school en heeft minder opvang nodig? Laat het ons weten en wij regelen alles voor de nieuwe situatie.