Overstappen


Denkt u na over een ander gastouderbureau? Wij denken graag mee. Wanneer u ons belt, willen we eerst weten waar u niet tevreden over bent bij het andere gastouderbureau. Dan bespreken we hoe wij dat beter kunnen doen. Daarna krijgt u een aanbod om over te stappen. Opa Bakkebaard biedt persoonlijke service en wij zijn betrouwbaar en flexibel. Daarom stappen ouders en gastouders naar ons over.


Hoe kiest u een goed gastouderbureau?


Het is moeilijk om een gastouderbureau te beoordelen. Een mooie folder zegt niet alles. Hoe het echt gaat merkt je pas wanneer je al klant bent. Toch zijn er drie punten waarop je een gastouderbureau onafhankelijk kunt beoordelen.

Het eerste punt is de GGD inspectie. De GGD controleert alle gastouderbureaus. Het rapport over de controle kunt u vinden bij het Landelijk Register Kinderopvang

Het tweede punt is dat een gastouderbureau elk jaar een openbaar rapport moet maken over de klachten die de ouders en de oudercommissie tegen het bureau indienen. U kunt dat rapport opvragen bij het gastouderbureau. Tegen Opa Bakkebaard is nog nooit een klacht ingediend.

​Het laatste punt is dat een gastouderbureau moet zijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Die commissie schrijft elk jaar een openbaar rapport over de klachten. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenloket Kinderopvang van De Geschillencommissie.