Voorwaarden voor gastouderopvang


De Wet kinderopvang en Opa Bakkebaard stellen een aantal voorwaarden aan een gastouder en aan de woning waar de opvang is. Deze criteria zijn voor de meeste mensen goed haalbaar. Dit zijn de selectiecriteria.


Selectiecriteria gastouder en opvangruimte


​Opa Bakkebaard vindt dat ouders het beste weten wie goed voor hun kind kan zorgen. Daarom draagt de ouder een gastouder voor bij Opa Bakkebaard. Opa Bakkebaard toetst de gastouder vervolgens aan de overige criteria.


Speciaal bij Opa Bakkebaard

 1. De gastouder volgt elk jaar bijscholing. Zij doet bijvoorbeeld mee aan intervisie, volgt een cursus Kinder-EHBO, volgt de cursus over de meldcode kindermishandeling of volgt een cursus bij Teacherschannel, voorheen De Gastouderacademie.
 2. De gastouder doet elk jaar een observatie van elk gastkind en bespreekt die met het gastouderbureau. Opa Bakkebaard stelt de methode “Hoe gaat het met jou” beschikbaar.
 3. De gastouder werkt mee aan onaangekondigd bezoek door Opa Bakkebaard.


Selectie


Opa Bakkebaard vindt dat ouders het beste weten wie goed voor hun kind kan zorgen. Daarom draagt de ouder een gastouder voor bij Opa Bakkebaard. Opa Bakkebaard toetst de gastouder vervolgens aan de overige criteria.

 
Zelfstandig met kinderen willen werken


Als gastouder werkt u heel de dag met kinderen van 0-12 jaar. U werkt als zelfstandige en u werkt alleen. Het belangrijkste voor een gastouder is dat u graag met kinderen werkt en dat u als zelfstandige wilt werken.


Wettelijke diploma eisen

 1. De gastouder heeft een diploma dat voldoende is om te werken als gastouder. Dat diploma is MBO-2 Helpende Welzijn of een vergelijkbaar of hoger diploma. Hebt u nog geen diploma? Dan helpen wij u om het snel en gratis te halen.
 2. De gastouder heeft een geldig en geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag en Personenregister

 1. De gastouder heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een gastouder.
 2. Als de opvang bij de gastouder thuis is:
  1. hebben alle volwassen huisgenoten een VOG. Dat geldt ook voor personen die alleen op het adres staan ingeschreven maar er niet wonen.
  2. Hebben volwassenen die vaker aanwezig zijn een VOG. Dat is verplicht voor wie minstens vier keer per jaar minstens een half uur aanwezig is.
 3. Een vrijwilliger of stagiaire moet ook een VOG hebben. U moet een kopie geven aan het gastouderbureau voordat de vrijwilliger of stagiair begint.
 4. Iedereen die een VOG moet hebben, moet ook zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Zij moeten in het Register zijn gekoppeld aan het gastouderbureau.

 

Samenwerking en communicatie

 1. De gastouder heeft minstens twee keer per jaar een voortgangsgesprek met Opa Bakkebaard.
 2. De gastouder en Opa Bakkebaard voeren samen een keer per jaar de Risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit. De gastouder geeft uitwerking aan de aanbevelingen die we opstellen (als het opvangadres bij de vraagouder thuis is, werkt de vraagouder hier aan mee).
 3. De gastouder neemt kennis van het pedagogisch beleid van Opa Bakkebaard. De gastouder staat positief tegenover het pedagogisch beleidsplan en is bereid volgens dat beleid te werken.
 4. De gastouder is bereid om cursussen, trainingen of bijeenkomsten te volgen die gerelateerd zijn aan het bieden van gastouderopvang. Opa Bakkebaard biedt gastouders gratis cursussen aan, onder andere via de Gastouderacademie.
 5. De gastouder is bereid om mee te werken aan onaangekondigde inspectie door de GGD.
 6. De gastouder beschikt over goede communicatieve vaardigheden. De gastouder is in staat om op een professionele manier contact te onderhouden en afspraken te maken met de ouders.
 7. De gastouder kent het protocol kindermishandeling van Opa Bakkebaard en gebruikt dat.
 8. De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.

Eisen aan de opvangruimte

 1. De woning is altijd rookvrij, ook wanneer er geen opvang is. Dat betekent ook dat wanneer iemand buiten zou roken, u dat binnen niet mag kunnen ruiken. Dat betekent ook dat bijvoorbeeld wierrook branden niet is toegestaan. Als tijdens de opvang wordt gerookt, bijvoorbeeld in de tuin of op het balkon, mogen de gastkinderen het niet kunnen zien.
 2. Per kind is minimaal zo’n drie vierkante meter speelruimte beschikbaar. De kinderen moeten ook buiten kunnen spelen. Daarvoor heeft de gastouder bijvoorbeeld een eigen tuin of een speeltuin dichtbij.
 3. Er is een rustige plek voor de kinderen om te slapen. Voor kinderen tot anderhalf jaar is er een aparte slaapkamer, dat mag een gezamenlijke slaapkamer zijn.
 4. In huis hangen voldoende goed werkende rookmelders.

Maximum aantal gastkinderen tegelijk aanwezig

 1. Een gastouder met minder dan een half jaar ervaring mag maximaal 3 kinderen tegelijk opvangen. Heeft u meer dan een half jaar ervaring dan geldt het wettelijk maximum aantal kinderen. Dat is:
 2. U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij worden eigen kinderen tot 10 jaar meegeteld.
 3. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de eigen kinderen tot 4 jaar.
 4. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.
 5. Als u vier of meer kinderen tegelijk opvangt, heeft u een achterwacht die telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten bij de opvang kan zijn.
 6. Als u ook een kind opvangt via een ander gastouderbureau, meldt u Opa Bakkebaard de naam, geboortedatum, het rooster en het gastouderbureau van dat kind. U geeft wijzigingen in de opvang van andere kinderen snel aan ons door.

Overige criteria

 1. De gastouder respecteert de privacy van de ouders en de gastkinderen. De gastouder geeft geen informatie over de ouders en kinderen aan anderen dan aan Opa Bakkebaard.
 2. De gastouder staat open voor andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën. De gastouder respecteert deze.
 3. De gastouder spreekt Nederlands met de kinderen. Met kinderen van expats kan na overleg met Opa Bakkebaard een andere taal gesproken worden.
 4. De gastouder is in staat te reflecteren op het eigen handelen. Dit blijkt onder andere tijdens de gesprekken met Opa Bakkebaard.
 5. De gastouder laat de kinderen niet alleen.
 6. De gastouder laat het toezicht op de kinderen niet aan anderen over.
 7. De gastouder is regelmatig beschikbaar voor de opvang. De gastouder is bereid minstens een half jaar voor de kinderen te zorgen.
 8. Als de gastouder een auto gebruikt met de kinderen heeft de gastouder een inzittendenverzekering.
 9. Een gastouder is verplicht een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben (geen particuliere WA). Opa Bakkebaard heeft deze verzekering zelf afgesloten voor alle gastouders.
 10. De gastouder woont niet op hetzelfde adres als de vraagouder.
 11. De gastouder is geen ouder van het gastkind.
 12. De gastouder is niet de partner van de vraagouder.
 13. De gastouder heeft geen kinderen die (tijdelijk) onder toezicht staan.
 14. De gastouder is niet (tijdelijk) ontheven of ontzet uit het ouderlijke gezag.
 15. Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang tegen de gastouder.
 16. Vanzelfsprekend is de gastouder geestelijk en lichamelijk gezond genoeg om kinderen op te vangen.