Oudercommissie


De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders die zijn aangesloten bij Opa Bakkebaard. De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang.

De afgelopen periode heeft de oudercommissie bijvoorbeeld geadviseerd over het pedagogisch beleid van het gastouderbureau en over de prijs voor de bemiddeling en begeleiding van de opvang.

Meer weten over de oudercommissie of interesse om eens kennis te maken? Mail oudercommissie@opabakkebaard.nl.