Waarom Opa Bakkebaard?


U kiest voor opvang door een gastouder. Dan hebt u behalve met die gastouder ook te maken met het gastouderbureau. De wettelijke taak van het gastouderbureau is om de gastouders te begeleiden zodat zij kwalitatief goede kinderopvang aanbieden. Ook bemiddelt het gastouderbureau tussen ouders en gastouders om kinderen te laten opvangen. Bij gastouderopvang betaalt u de gastouder voor de opvang en betaalt u het gastouderbureau voor de bemiddeling en begeleiding. Over deze twee kosten samen kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.


Ons gastouderbureau


​Opa Bakkebaard is een kleinschalig gastouderbureau dat werkt in de omgeving van Rotterdam. Wij vinden kwalitatief goede opvang belangrijk. Daarom bieden wij meer begeleiding aan de gastouders dan het wettelijk minimum. Ook zijn onze eisen aan de gastouders hoger dan wat wettelijk verplicht is. We vragen bijvoorbeeld om elk jaar bijscholing te doen en om elk jaar een observatie van elk gastkind te doen. Bij Opa Bakkebaard kunt u rekenen op goede kinderopvang door goede gastouders.