Goede kinderopvang


Gastouderopvang is goede kinderopvang. U hebt de voordelen van kleinschalige opvang. Er is meer rust en uw kind krijgt elke dag dezelfde gastouder.  U bouwt gemakkelijk een goede band op met de pedagogisch werker van uw kind. De gastouder is flexibel. U kunt gemakkelijk eens een extra dag opvang gebruiken. Het is geen probleem wanneer u een keer moet overwerken. 


Beter voor uw kind


Uit wetenschappelijk onderzoek* blijkt dat kinderen zich meer op hun gemak voelen bij een gastouder dan in een kinderdagverblijf. Ze voelen zich veiliger en ze zijn meer ontspannen. Ook merken gastouders beter wat voor signalen uw kind afgeeft, ze zijn sensitiever. Tot slot zijn de geluidsniveaus lager.


Professionele gastouders


Onze gastouders voldoen aan alle wettelijke eisen en zij zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. De gastouder heeft minstens een MBO opleiding voor de kinderopvang. Zij heeft een certificaat kinder-EHBO en in het huis wordt nooit gerookt. Ook heeft de gastouder een Verklaring Omtrent het Gedrag (bewijs van goed gedrag) van het Ministerie van Justitie.


Degelijke begeleiding


Opa Bakkebaard begeleidt uw gastouder om de opvang nog beter te maken. Wij bezoeken uw gastouder minstens twee keer per jaar. We controleren de veiligheid en gezondheid in huis. Ook praten we over de opvoeding en verzorging en we bieden bijscholing aan. Met de ouders bespreken we geregeld hoe de opvang gaat.


Opa Bakkebaard, kwaliteit in kinderopvang


Gastouderbureau Opa Bakkebaard staat voor betaalbare kwaliteit in gastouderopvang. Hoe u kunt zien dat wij kwaliteit bieden? De GGD inspecteert ons. In hun inspectierapport kunt u nalezen hoe wij ons aan de regels houden. U kunt ook de inspectierapporten van bij ons aangesloten gastouders inzien.
Wij hebben ook een formele klachtenregeling. Bij de onafhankelijke klachtencommissie is nog nooit een klacht tegen ons ingediend.

 

Kinderopvangtoeslag


​Gastouderopvang is één van de erkende vormen van kinderopvang. Bij Opa Bakkebaard hebt u gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Wij helpen u graag bij het aanvragen en bij het afrekenen.


Oudercommissie


​De oudercommssie denkt met ons mee over onderwerpen zoals de begeleiding van de gastouders, de kwaliteit van de opvang en de prijs van de opvang. Wilt u meer weten over de oudercommissie? Neem dan contact op via oudercommissie@opabakkebaard.nl


Niet tevreden?


Niet tevreden over het gastouderbureau? Ook dat is goed geregeld. Wij horen het graag zo snel mogelijk wanneer u ontevreden bent. Ook kunt u bij ons een formele klacht indienen die wordt behandeld volgens ons klachtenreglement. Bent u niet tevreden met ons antwoord dan kunt u gratis een klacht indienen bij het Klachtenloket Kinderopvang. Tot slot zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

* bron: Groeneveld, M.G. (2008). Welbevinden en stress van kinderen in de kinderopvang. Leiden: Universiteit Leiden.